CÔNG TY TNHH LIÊN ANH
(84) 0650 752528
Khách Hàng tại TT Liên Anh


I/ KHU SIÊU THỊ & KHỐI VĂN PHÒNG

Công ty giao nhận hàng hoá E.I
CN Phòng TM&CN Việt Nam tại HCM
Công ty TNHH Linh Gia
Công ty TNHH Tuệ Lâm
Cty CP kho vận Miền Nam (Sotrans)
Cty TNHH viễn thông Sài Gòn Hà Nội
 

II/ KHU KHO NGOẠI QUAN
Công ty COCANNON - Mỹ
Công ty TNHH Trinh Thiên
Cty TNHH TMDV & Kthuật Thiện Văn

III/ KHU SẢN XUẤT (có tiền điện SX)
Cty TNHH công nghiệp Trân Nguyên
Công ty TNHH SX TM DV Hồng Đạt
Công ty TNHH MTV Tinh Công
Công ty TNHH SXTM Sáng Tín
Cty TNHH MTV khuôn đế Bế Trung Hoa
Công ty cổ phần CG & XL Bình Dương

IV/ KHU SIÊU THỊ BÌNH DƯƠNG
Tập đoàn Biokimica (Italia)
Công ty Anteo(Italia)
Công ty Enne BI SRL (Italia)
Công ty Punplast (Italia)
Công ty Vesta Corporate (Italia)
Công ty Vanplast (Italia)
Công ty Giancarlo Zegarra (Italia)