CÔNG TY TNHH LIÊN ANH
(84) 0650 752528

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung
Công ty TNHH Liên Anh là một đơn vị của tư nhân , được thành lập từ năm 2002 . Sau một thời gian đền bù đất đai , san lấp và xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh cũng như trình duyệt dự án thành lập Trung Tâm giao dịch về nguyên phụ liệu cấp vùng , dự án chúng tôi đã được quy hoạch cho thành lập chợ đầu mối về nguyên phụ liệu cho vùng trọng điểm phía Nam vào năm 2005, và sau đó chúng tôi đã triển khai xây dựng đến năm 2008 thì hoàn tất giai đoạn 1 của dự án trên phần đất 8,5 ha / 16 ha của toàn bộ khu vực và khai trương vào ngày 18/5/2008
Đến hết ngày 31/12/2016 chúng tôi đạ hoàn thành giai đoạn 2 của dự án trên phần đất 13/16ha của toàn bộ khu vực.
Dự kiến đến hết ngày 30/04/2017 dự án giai đoạn 3 cho nhà xưởng cho thuê may mặc của đối tác cty Hàn Quốc sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. 
Toàn bộ 16ha của Liên Anh đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng để cho thuê kín 100% diện tích đất hiện hữu.