CÔNG TY TNHH LIÊN ANH
(84) 0650 752528

Dịch vụ

Kho ngoai quan
Liên Anh cung cấp giải pháp kho ngoại quan cho các doanh nghiệp hậu cần nước ngoài với diện tích là 10.000 m2. Kho có mái cao 18 m – 20 m, nền bê tông chịu lực từ 3 tấn – 5 tấn, hệ thống PCCC phun nước (sprinkler) hoàn chỉnh. Kho kết nối với hệ thống giao thông hoàn chỉnh với nhiều cửa giao nhận hàng hoá cho xe container và xe tải. Ngoài ra Liên Anh cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khai báo hải quan, xuất nhập khẩu.