CÔNG TY TNHH LIÊN ANH
(84) 0650 752528

Dịch vụ

Kho nội địa
Tới ngày 15/01/2018, Công ty TNHH Liên Anh hiện còn trống 03 khu vực kho nội địa

-          -  Khu 700 m2 gồm 01 cửa dot container

-          -  Khu 2580 m2 gồm 02 dot container và 02 cửa xe tải vào tới vị trí lấy hàng

-          -  Khu 6200 m2 gồm 02 cửa containers vào tới vị trí lấy hàng

Giá thuê 3.2usd/tháng chưa gồm 10% VAT

Liên hệ: anh Thủy 0934.06.88.85 – 0939.343.690